ES Projektai

MB Greitos bitės įgyvendino vietos projektą

Prekinio ženklo "Saldūs Ūsai" sąvininkė MB Greitos bitės, į.k. 303268024, įgyvendino vietos projektą: „MB Greitos bitės verslo plėtra, kuriant naujas paslaugas ir darbo vietas.“
Vietos projekto Nr.: ŠAKI-LEADER-3A-D-6-4-2020/42VS-PV-20-1-09931-PR001
Bendra vietos projekto vertė: 76863,14 eur
Paramos suma 44467,00 eur
iš jų 37796,95 eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir  6670,05 eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.
Įgyvendinus projektą buvo pasiektas projekte numatytas tikslas:
Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių ir vietos paslaugų plėtojimas.
Įgyvendinat projektą buvo įsigyti moduliniai nameliai, kuriuose įrengtas medaus perdirbimo cechas. Gautas valstybinės maisto veterinarinės tarnybos leidimas - maisto tvarkytojo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.
Sklandžiam cecho darbui įsigyta reikiama įranga:
Medaus dekristalizatorius, medaus džiovintuvas, medaus kremavimo įrenginys, medaus fasavimo aparatas, vaško dangtelių lydytuvąs, bičių duonelės kūlimo mašina, šaldymo dėžė ir krovininis furgonas.
Sukurta 1,5 darbo vietos Medaus perdirbimo ceche dirbti.
Sukurtos receptūros ir pradėtas gaminti kreminis medus su priedais.
Projekto pradžia 2021-02-18
Projekto pabaiga 2022-07-01
ES